Hyresvillkor

Information

.

INFORMATION OCH HYRESVILLKOR

Information hyra Hero Camper

Kontrollera en extra gång att din bil tillsammans med din körkortsbehörighet är godkänt att dra vagnen. Vagnens registrerade totalvikt är för Hero Camper 1200 kg. (Totalvikt för bil+vagn får inte överstiga 3500 kg på B-körkort). Kontrollera gärna via släpvagnskalkylatorn på transportstyrelsen hemsida. Ange din bils reg.nr och vagnens reg.nr Herocamper: XCX82Z Kolla även bilens registreringsbevis. 

Länk till släpvagnskalkylator


Om ni är i behov av lämplig dragbil så kontakta gärna oss för en eventuell lösning.

Vi erbjuder även utkörning av vagnen mot pristillägg.

I Sverige gäller allemansrätten som gör det möjligt att röra sig fritt i naturen. Men allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter.

läs mer om detta här


Rökning och husdjur är ej tillåtet i vagn eller taktält.

Husvagnen återlämnas i samma skick som vid hämtning.

Vid eventuella skador/försäkringsärenden så står hyrestagaren för självrisken till försäkringsbolaget.


Betalning

Betalning sköts enklast på plats med kort eller swish.

Går även att få faktura på mejl.


Ombokning/Avbokning

Eventuell om/avbokning fram till 7 dagar före hyresdagen är kostnadsfri. 

Om/avbokningar som sker närmre än 7 dagar före hyresdagen debiteras med 50% av den totala kostnaden.


Tvätt och städning av vagn utvändigt är inkluderat i priset. Skräp ska avlägsnas innan återlämning. Invändigt återlämnas vagnen i samma skick som vid hämtning. 

Hyrestagaren ska besiktiga hyresobjektet både in och utvändigt vid avhämtning och godkänna detta. Desamma görs vid återlämning tillsammans med uthyrningsansvarig.

Uthyraren ansvarar för att vagnen är försäkrad. Hyrestagaren ansvarar för att det finns gällande hemförsäkring för personliga saker som förvaras i vagnen.

Hyrestagaren ansvarar för att kombinationen av bil+vagn är godkänd samt med rätt körkortsbehörighet för fordonskombinationen. Den som hyr vagnen ansvarar för att vagnen inte överlastas eller lastas så att transporten sker olagligt. Belysning och reflexer skall kontrolleras innan färd. Endast föraren är ansvarig för att vagnens belysning fungerar. Draganordning skall kontrolleras så att handtaget är helt nedfällt och säkrat vid färd. Vagnen skall hanteras med försiktighet och förvaras under uppsikt så att stöld inte underlättas Medföljande kulhandskelås ska användas då vagnen inte är under uppsikt.

Vagnen är vagnskadeförsäkrad med en självrisk av 5000 SEK per skada. Skada som utgör mindre belopp än självrisk/deposition debiteras med faktisk kostnad.

Invändig skada på vagnen som inte täcks av vagnskadeförsäkringen debiteras hyrestagaren. 

Vi reserverar oss för eventuella förseningar eller inställd hyra om tidigare hyrestagare skadat vagnen så pass illa att den ej går att använda.

Vid fel eller skada på vagnen ska uthyraren underrättas omgående. 

Om vagnen ska köras utanför Sverige måste detta meddelas vid bokning samt vilka länder som ska beträdas. Vagnen får ej föras utanför Sveriges gränser utan tillåtelse från uthyraren (Älta Adventure).